Nákup a inštalácia 4 ks plávajúcich miešadiel

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup a inštaláciu 4 ks plávajúcich miešadiel typ AQUA TURBO MIX-AS 0300-24, alebo miešadiel ktoré sú k týmto rovnocenné, do anaeróbnej nádrže na čistiarni odpadových vôd v Piešťanoch.

Podrobné informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.06.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 28.06.2019.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.