Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu diela: „Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba“ Realizácia diela pozostáva z realizácie /výstavby/:

  • prívodného potrubia „PJ“, z materiálu DN150 - HDPE - D 160x9,5x6000 mm, PN10 o celkovej dĺžke 1881,0 m,
  • časť vodovodnej vetvy „J1“, z materiálu DN150 - HDPE - D 160x9,5x6000 mm, PN10 o celkovej dĺžke 100,0 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 03.05.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 14.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.