Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa v rámci budovania obecného vodovodu v obci Cífer. Predmetom tendra je dobudovanie vodovodu v obci Cífer s názvom stavby „Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba“.

Celková dĺžka vodovodu DN100 PE100 budovaného v rámci  treťej stavby bude  958,00 m a bude pozostávať zo štyroch vetiev.

Celková dĺžka vodovodu DN100 PE100 budovaného v rámci  štvrtej stavby bude  611,50 m a bude pozostávať z dvoch vetiev.

Podrobnejšie informácie o rozsahu diela a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 22.06.2018. 

Lehota na predkladanie ponúk je 29.06.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.