Dobudovanie II. etapy vodovodu v obci Suchá nad Parnou

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela ktorým je Dobudovanie II. etapy vodovodu v obci Suchá nad Parnou. Dielo zahŕňa realizáciu vodovodnej vetvy „A1“ v lokalite Vlčia dolina - pod vodojemom z potrubia HDPE DN 100 v dĺžke 1 585 m a z potrubia HDPE DN 150 v dĺžke 15 m, realizáciu automatickej tlakovej stanice ČS1. V lokalite Jamy pod cintorínom sa vybuduje vetva „A8“ z potrubia HDPE DN 150 v dĺžke 325 m a vetva „A8-1“ z potrubia HDPE DN 100 v dĺžke 110 m. Na Zvončianskej ceste sa požaduje vybudovanie vetvy „A4-1“ z potrubia HDPE DN100 v dĺžke 411 m.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.06.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 20.06.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.