Rekonštrukcie liatinového vodovodného potrubia v obci Dechtice

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela ktorým je rekonštrukcie liatinového vodovodného potrubia v obci Dechtice v celkovej dĺžke 1.403,40 m po ľavej strane št. cesty III/1276 smerom na Dobrú Vodu.

Obstarávateľ požaduje vykonanie rekonštrukcie bezvýkopovou metódou Berstlining - t.j. vtiahnutím nového potrubia PEHD Da110x6,6/DN100/ SDR17, PE100 RC, PN10 do existujúceho potrubia. Súčasne sa požaduje rekonštrukcia všetkých súvisiacich armatúrnych tvaroviek a vodovodných prípojok, ktorá spočíva v montáži prípojkových odbočiek Da110/32 /DN1“/. Realizácia prác bude rozdelená na etapy vzhľadom na potrebu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou viacerými náhradnými zásobovacími okruhmi.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.06.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 20.06.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.