Rekonštrukcia vybraného úseku výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 500 z čerpacej stanice Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad Váhom

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela rekonštrukcie vybraného úseku výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 500 z čerpacej stanice Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad Váhom  ( úsek potok Dubová - zberný dvor ) z dôvodu častých porúch na potrubí a jeho havarijného stavu. Potrubie je v súčasnosti odstavené z prevádzky. Predmetom rekonštrukcie je úsek v celkovej dĺžke 1216 m. Rekonštrukcia bude nadväzovať na predtým vykonanú  výmenu potrubia v roku 2017 a vykoná sa bezvýkopovou metódou Relining, vťahovaním nového potrubia HDPE PE 100, PN 16, SDR 11, Da 450x40,9/DN370/ do jestvujúcich oceľových rúr DN500.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 23.05.2018. 

Lehota na predkladanie ponúk je 30.05.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120