Výmena výtlačného oceľového potrubia v čerpacej stanici pitnej vody v obci Dechtice

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela ktorým je výmena výtlačného oceľového potrubia v čerpacej stanici pitnej vody v obci Dechtice. Predmetom diela je výmena jestvujúcich výtlačných oceľových potrubí od horizontálnych čerpadiel a ich nahradenie nerezovým potrubím a výmena armatúr.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 31.05.2018. 

Lehota na predkladanie ponúk je 08.06.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.