Hydrogeologické služby pre vodný zdroj DVZ Leopoldov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela „Hydrogeologické služby pre vodný zdroj DVZ Leopoldov “.

Predmetom zákazky je vykonanie výpočtu množstva podzemných vôd vodného zdroja DVZ Leopoldov a následné schválenie výdatnosti vodného zdroja 60 l/s na  komisii KKZ na MŽP SR. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo až schválením výdatnosti VZ zo strany komisie pri MŽP.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.05.2018.

Lehota na predkladanie ponúk je 25.05.2018.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.