ČOV Trnava - rozšírenie chemického hospodárstva - záchytné nádrže

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela: „ČOV Trnava - rozšírenie chemického hospodárstva - záchytné nádrže “.

Predmetom tendra je dobudovanie chemického hospodárstva na ČOV Trnava, k. ú. Zeleneč.

Realizácia diela pozostáva:

  • pri linke „B“ z vybudovania zásobnej nádrže koagulantu s objemom 20 m3,
  • pri linke „A“ z vybudovania záchytnej nádrže s objemom 7 m3

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania vrátane projektovej dokumentácie obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.10.2017. 

Lehota na predkladanie ponúk je 31.10.2017.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.