Dodanie ramenového nosiča kontajnerov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie ramenového nosiča kontajnerov.

Predmetom zákazky je dodanie výmennej nadstavby - ramenového nosiča kontajnerov s  s kapacitou zdvihu 14 000 kg.

Ramenový nosič kontajnerov s teleskopickým výsuvom ramien o 1 200 mm s kapacitou naplno vysunutých ramien 10 000 kg s ovládaním nosiča z kabíny a ľavej strany vozidla.

Podrobnú technickú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 22.09.2017. 

Lehota na predkladanie ponúk je 06.10.2017.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.