Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výber zhotoviteľa diela „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie“.

Predmetom diela je realizácia rekonštrukcie jestvujúcich objektov, celkovo desiatich odľahčovacích komôr  na kanalizačnom systéme v meste Piešťany.

Odľahčovacie komory musia mať ošetrené povrchy, musia byť vybavené zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a pevnými nornými stenami. V rámci diela budú osadené väčšie vstupné poklopy, ktoré musia byť uzamykateľné, nové vstupné rebríky, nové oceľové stúpadlá, nové spádové a nátokové betóny na zabránenie sedimentácie.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania vrátane projektovej dokumentácie obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 05.09.2017. 

Lehota na predkladanie ponúk je 29.09.2017.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.