Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 094/1.2MP/2010

Príloha: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 094/1.2MP/2010

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy: 094/1.2 MP/2010

Príjmateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

IČO poskytovateľa: 42181810

Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 094/1.2MP/2010

Predmet dodatku: Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu a úprava prílohy č.2 - predmet podpory

Dátum:

Dátum zverejnenia: 03.10.2012

Dátum účinnosti: 04.10.2012

Dátum platnosti: 31.5.2014