Zmluva o dielo na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“

Príloha: Zmluva o dielo na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“

Identifikácia zmluvy:

Názov zmluvy: Zmluva o dielo ev.č. obj.: 102/2011 na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, kód projektu 24110110066

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Zhotoviteľ:

  • Vodohospodárske stavby, a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava – vedúci člen  skupiny dodávateľov - IČO: 31 322 301
  • Doprastav, a.s., Drieňova 7, 826 56 Bratislava – člen skupiny dodávateľov - IČO: 31 333 320
  • Aquastav, a.s., Račianska 30/A, 931 02 Bratislava – člen skupiny dodávateľov - IČO: 35 848 448

Predmet zmluvy: Realizácia stavebných prác

Dátum:

  • Dátum zverejnenia: 21.12.2011
  • Dátum účinnosti: 21.12.2011
  • Dátum platnosti: od 13.12.2011 do 22 mesiacov od zahájenia prác

Prílohy:

Rekapitulácia nákladov spolu

Rekapitulácia rozpočtu – Prívod vody Trnava, Križovany n/D., Zavar, Vlčkovce, Opoj

Rekapitulácia rozpočtu – Celoobecný vodovod – Križovany nad Dudváhom - vodovod

Rekapitulácia rozpočtu – Celoobecný vodovod – Križovany nad Dudváhom – vodovodné odbočenia

Rekapitulácia objektov stavby – Celoobecný vodovod Vlčkovce

Rekapitulácia objektov stavby – Celoobecný vodovod Opoj