Stav v príprave a realizácii investičných akcií

spolufinancovaných eurofondami ISPA, ŠF a KF

 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany (TAVOS, a.s.) využíva finančné prostriedky podporného programu EÚ v oblasti životného prostredia pre nasledujúce projekty:

Projekty zrealizované:
  • ISPA – ISPA TRNAVA - Čistiareň odpadových vôd a odkananalizovanie trnavského regiónu
  • ISPA – ISPA PIEŠŤANY - Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
  • ČOV ŠF – Dobudovanie kanalizačného systému v obci Madunice a čiastočné dobudovanie kanalizačného systému v meste Leopoldov

 

Projekty KF:
  • Kanalizácia Leopoldov a Červeník
  • Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom
  • Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany

 

Projekty z vlastných zdrojov:
  • Rekonštrukcia ČOV Dechtice
  • Rekonštrukcia ČOV Leopoldov