Kvalita pitnej vody a sledovanie štandardu kvality

info icon

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. v zmysle vyhlášky URSO č. 276/2012 Z. z., ktorou boli ustanovené štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality:

za rok 2015:

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody, podľa vyhl. 276/2012 za rok 2015

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody, podľa vyhl. 276/2012 za rok 2015

za rok 2014:

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody, podľa vyhl. 276/2012 za rok 2014

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody, podľa vyhl. 276/2012 za rok 2014

za rok 2013:

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody, podľa vyhl. 276/2012 za rok 2013

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody, podľa vyhl. 276/2012 za rok 2013

za rok 2012:

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody, podľa vyhl. 276/2012 za mesiace IX-XII.

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody, podľa vyhl. 276/2012 za mesiace IX-XII.

Úroveň kvality dodávky vody a Úroveň kvality odvádzania vody, podľa vyhl. 276/2012 za mesiace IX-XII.

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody, podľa vyhl. 276/2012 za mesiace I-VIII.

Vyhodnotenie štandardu kvality odvádzania vody, podľa vyhl. 276/2012 za mesiace I-VIII.

 

info iconTrnavská vodárenská spoločnosť, a. s. v zmysle vyhlášky URSO č. 317/2008 Z. z. a jej následných novelizácií, ktorou boli zavedené štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality

za rok 2011:

Kvalita vody

Vyhláška 317 do 31.3.2011 - K11

Vyhláška 317 od 1.4.2011 - K11

Vyhláška 317 do 31.3.2011 - V11

Vyhláška 317 od 1.4.2011 - V11

za rok 2010:

Kvalita vody

Vyhláška 317 - K10

Vyhláška 317 - V10

za rok 2009.

Kvalita vody

Vyhláška 317 - K09

Vyhláška 317 - V09