Prehľad užších súťaží

Január 2008: Užšia súťaž:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Vyhotovenie PD pre stavby: Dobudovanie kanalizačného systému regiónu Trnava a Piešťany

Dokument na stiahnutie - Vyhotovenie PD pre stavby

September 2008: Užšia súťaž:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Kanalizácia Leopoldov a Červeník
Dokument na stiahnutie - Kanalizácia Leopoldov - Červeník

Január 2009: Užšia súťaž:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Zdvojenie kanal. zberača B. Kostol - Trnava
...bližšie info v dokumente na stiahnutie:

Dokument na stiahnutie - Kanalizačný privádzač Biely Kostol - Trnava

Apríl 2010: Užšia súťaž:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Poskytnutie služieb verejného obstarávania na stavbu: Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom

Dokument na stiahnutie - Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom