Prehľad ostatných obstarávaní

zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb s uzatvorením kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo od 01/2006 do 06/2006:

1. Kúpna zmluva „na kúpu 4 portového záznamového zariadenia EASY“
Podpísaná: 13.02.2006
Predávajúci: COMTES, s.r.o., Liptovský Hrádok

2. Kúpne a leasingové zmluvy na nákup motorových vozidiel – podpísané 07.03.2006:
• KIA SORENTO 1 ks (leasing)
• KIA SPORTAGE 3 ks (leasing)
• KIA PREGIO 6 ks (leasing) Predávajúci: CARS IQ, spol. s.r.o. Piešťany
• KIA K 2500 Valník 2 ks (leasing)
• FORD RANGER 3 ks (leasing) Predávajúci: AUTO J+J, s.r.o. Trnava
• MITSUBISHI L 200 3 ks (hotovosť) Predávajúci AUTOREAL TT, s.r.o.

3. Zmluva o dielo č. 18-3/UPRI/2006 „Optimalizácia riešenia vodárenského systému TAVOS Piešťany“
Podpísaná: 24.04.2006
Zhotoviteľ: STU Bratislava

4. Zmluva o dielo č. 35-16/UPRI/2006 „Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení“
Podpísaná: 24.04.2006
Zhotoviteľ: Pavel Prostredný BEROM, Nitra

5. Kúpna zmluva č. 26-8/UPRI/2006 „Nákup programov MS Windows XP, Office 2003"
Podpísaná: 27.04.2006
Predávajúci: Ing. M. Šútora – CORNIX plus, Partizánske

6. Kúpna zmluva č. 30-12/UPRI/2006 „Nová sacia náhradná fekálna nasdstavba na vozidlo Tatra T815CAPK11 so sudom objemu 12 m3"
Podpísaná: 28.04.2006
Predávajúci: AGRA, s.r.o., Martin

7. Zmluva o dielo č. 27-9/UPRI/2006 „Náter lávky pri železničnom moste Hlohovec – Leopoldov“
Podpísaná: 03.05.2006
Zhotoviteľ: ČAJKOV BV, s.r.o., Sereď

8. Zmluva o dielo č. 42-20/UPRI/2006 „ČOV Dechtice – intenzifikácia odtoku“
Podpísaná: 05.06.2006
Zhotoviteľ: S. Orovnický – VODOSTAV, Zlaté Moravce

9. Zmluva o dielo č. 38-19/UPRI/2006 „VZ Sokolovce – revízia nevyužívaných zdrojov – hydrogeologické vrty HS-5, HS-6, HS-7“
Podpísaná: 05.06.2006
Zhotoviteľ: Milan Kršák HYGEOP, Bratislava

10. Zmluva o dielo č. 31-13/UPRI/2006 „Vývoj a optimalizácia programového produktu SAVOM“
Podpísaná: 06.06.2006
Zhotoviteľ: B-SOFT, s.r.o., Bratislava

11. Zmluva o dielo č. 33-15/UPRI/2006 „Prepracovanie 2. časti programu LABOD“
Podpísaná: 06.06.2006
Zhotoviteľ: B-SOFT, s.r.o., Bratislava

12. Zmluva o dielo č. 43-20/UPRI/2006 „ Oprava horizontálneho čerpadla typ: OS 250, Q = 111,6 l/s, Y = 870 J/kg, P = 135 kW“
Podpísaná: 26.06.2006
Zhotoviteľ: Ladislav Tehlár – Sigmona, Trenčín

13. Zmluva o dielo č. 44-21/UPRI/2006 „Oprava horizontálneho čerpadla typ n250-CVE-460- 38/2-LC-F/2E"
Podpísaná: 26.06.2006
Zhotoviteľ: Ladislav Tehlár – Sigmona, Trenčín

14. Zmluva o dielo č. 47/UPRI/2006 „Vybudovanie prepojovacieho vodovodného potrubia v Malženiciach medzi ulicami Trakovická a Nová“

Podpísaná: 26.06.2006
Zhotoviteľ: S. Orovnický – VODOSTAV, zlaté Moravce

15. Kúpna zmluva č. 46-23/UPRI/2006 „Drvič drevenej hmoty CH 160 HF“
Podpísaná: 27.06.2006
Predávajúci: Marián Šupa, Veľké Kostoľany

16. Zmluva na poskytnutie služby „Autorský dozor v rámci projektu ISPA Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV“
Podpísaná: 30.06.2006
Dodávateľ: DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Bratislava