Nahlásené odstávky vody

Dátum

Mesto/Obec

Ulica/ časť

Čas odstávky

Druh poruchy

Poznámky

16.1.2018

Piešťany

Winterova

10:30 - 14:30

havárijná porucha na rozvodnom potrubí

11.1.2018

Trnava

Pri Kalvárii

od 8:00 do 12:00

oprava poruchy

9.1.2018

Trnava

B.Kostol

Kamenná cesta smer B.Kostol

08:30 -12:30

Havarijná porucha

8.1.2018

Piešťany

časť sídliska A. Trajana

08:30 - 12:30

porucha na rozvodnom potrubí

6.1.2018

Trnava

Jazdecká

08:00 - 13:00

porucha na rozvodnom potrubí

4.1.2018 a 5.1.2018

Madunice

ul. J.Hollého od čísla 63/46 po A.Puškina 74/1

4.1.2018 od 10:30 do 5.1.2018 do odstránenia poruchy

havarijná porucha

3.1.2018

Nižná

Nižná 198 + časť ulice v okolí

10:00-12:00

porucha na hlavnom potrubí

3.1.2018

Trnava

Pri kalvárii

od 8:00 do 12:00

havarijná porucha

2.1.2018

Trnava

Paulínska

od 8:00 do 12:00

havarijná porucha

31.12.2017

Chtelnica

ul.Dolná

08:30 - 11:00

Oprava poruchy

27.12. a 28.12.2017

Trnava

Golianova 50,54,56

27.12.2017 od 10:00 do odstránenia poruchy 28.12.2017

havarijná porucha 

po dohode so spávcom bytov bude voda dočasne púšťaná počas dňa
25.12.2017

Trnava

Olympíjska + Rovná + okolité ulice

od 9:00 do odstránenia poruchy

porucha na potrubí

24.12.2017

Tekolďany

5 rodinných domov + bytovka

24.12.2017 od 19:00 do 25.12.2017 do 12:00

havarijná porucha

19.12.2017

Piešťany

Pribinova ulica + sad A.Kmeťa

8:30-12:00

oprava poruchy

19.12.2017

Chtelnica

Dolná ulica

8:00 - 11:00

oprava poruchy

18.12.2017

Banka

Inovecká ulica

10:00 - 13:00

oprava poruchy

15.12.2017

Pieštany

Nálepková

08:30 -13:00

Oprava poruchy

14.12.2017

Banka

Bananská

09:00 - 13:00

porucha na rozvodnom potrubí OC DN 200 mm

13.12.2017

Trnava

9. mája, Bratislavská, Tulipánová, Ružová

08:30 - 12:00

porucha na navŕtavacom páse

s cisternou sa neuvažuje
11.12.2017

Leopoldov

Hlohovská cesta

od 9:00 do 11:00

havárija na potrubí

9.12.2017

Trnava

ulica Hajdóczyho

od 8:00 do 12:00

havarijná porucha

pristavená cisterna
6.12.2017

Trnava

Hajdóczyho + priľahlé ulice

od 9:00 do 12:00

oprava poruchy

5.12.2017

Madunice

ulička Malá

08:30 - 12:00

porucha na potrubí

30.11.2017

Banka

Dominova cesta

od 10:00 do 14:00

havarijná porucha

29.11.2017

Banka

Inovecká

od 9:00 do 10:30

oprava poruchy

28.11.2017

Trnava

Štefániková

od 8:30 do 12:00

havárija na potrubí

5.12.2017

Trnava

Paulínska + Dolnopotočná + Dolné Bašty

od 8:00 do odstránenia

oprava poruchy

23.11.2017

Trnava

Ružindolská + Trstínska + Suchovská

od 9:00 do odstránenia

oprava poruchy

22.11.2017

Piešťany

Nám.Slobody a E.Suchoňa

od 8:00 do 10:00

porucha na páse

22.11.2017

Červeník

ulica Jilemnického a Hviezdoslavova

od 8:30 do 11:00

porucha na páse

21.11.2017

Trnava

ulica Ružindolská a Suchovská

od 11:30 do 14:00

oprava poruchy

14.11.2017

Banka

ulica Pokojná

od 8:00 do 13:00

porucha na hlavnom potrubí

13.11.2017

Vrbové

časť ul.Gen.M.R.Štefánika , Nám.Slobody

08:30 - 13:00

Oprava poruchy

10.11.2017

Trnava

Agátová,Štúrová, Komenského + priľahlé ulice

10:30 -12:30

Oprava poruchy

9.11.2017

Trnava

ul.Okružná + priľahlé ulice

8:00 - 12:00

porucha na potrubí

8.11.2017

Trnava

ulica Veselovského + priľahlé ulice

7:00 do cca 12:00

porucha na zemnom ventile

8.11.2017

Trnava

ulica Vl.Clementisa

7:00 do cca 12:00

havarijná porucha na potrubí

8.11.2017

Banka

Bananská, od križovatky Bananská Žiacka až po koniec Banky

8:30 do 11:00

porucha na hlavnom potrubí

7.11.2017

Leopoldov

Rázusová

8:00 - 11:00

porucha na páse

7.11.2017

Trnava

Sídlisko Vajanského + priľahlé ulice

8:00 - 12:00

oprava poruchy

6.11.2017

Banka

Športová ulica

8:30-13:00

oprava poruchy

3.11.2017

Leopoldov

Nádražná ulica

9:00 - 11:00

porucha na páse

2.11.2017

Madunice

časť ulice Družstevná

9:00 do 11:00

porucha na uzávere DN80

30.10.2017

Chtelnica

Jilemnického

9:00 do 11:00

oprava poruchy

26.10.2017

Trnava

Sladovníska, Bernolákova, Kolárová, Vančurova

13:30 15:30

havária na potrubí

25.10.2017

Trnava

ulice Vlárska a Letná

9:00 - 11:00

dokončenie opravy poruchy

24.10.2017

Trnava

ulice Vlárska a Letná

8:30 - 11:30

porucha na hlavnom potrubí

19.10.2017

Piešťany

Holubyho ul.

8:30 - do odstránenia poruchy

havaríjna porucha na potrubí

19.10.2017

Vrbové

časť ul. M.A.Beňovského - od križovatky s ul.6.apríla po križovatku s ul.SNP

8:00 - 11:00

porucha na páse - oprava na objednávku

18.10.2017

Piešťany

Vrbovská cesta od č.83 + Brigádnická ul.

10:00 - 12:00

havarijná porucha

17.10.2017 a 18.10.2017

Trnava

Šrobárova ulica

18:00 (17.10.) - 7:00 ( 18.10.) a 8:00 - 12:00 resp. do odstránenia poruchy 18.10.

havarijná porucha

súvisí s výverom vody na Štefánikovej ulici
17.10.2017

Vrbové

časť ulice M.A.Beňovského od Námestia slobody po sveteľnú križovatku

14:30 - do odstránenia poruchy

porucha spôsobená cudzím subjektom

15.10.2017

Trnava

Sladovnícka, Palárikova, Vančurova, Železná, Bernolákova, Daxnerova, Hattalova, Nobelova, Konšt. Čullena,

od 09:00 do 17:00 resp. do ukončenia odstraňovania poruchy

porucha na Sladovnícej pred domom s č. 15

prakticky odstavená je časť Trnavy - od Kriváňa hore tie ulice (Vozovka)
11.10.2017

Piešťany

križovatka Krížna - Vážska

A.Dubčeka,križovatka A.Dubčeka - Slnečná

08:00 -13:00

Oprava poruchy

Pristavená citerna
10.10.2017

Trnava

Osvaldova, časť Západnej

08:30 -12:30

Oprava poruchy

10.10.2017

Trnava

Vlárska

08:30 -11:30

Oprava poruchy

10.10.2017

Chtelnica

ulička k Pošťe

09:00 - 10:00

Oprava poruchy

6.10.2017

Piešťany

časť Vrbovskej cesty, Družstevnej ulice, TESCO, sídlisko N.Teslu

8:00-13:00

havarijná porucha

bude pristavená cisterna
5.10.2017

Piešťany

Kanada + Priemyselná + Obchodná

od 8:00 do 13:00

nefunkčný uzáver v AŠ

4.10.2017

Piešťany

ulica Kukučínova a Rázusova

od 8:00 do 13:00

nefunkčný uzáver v AŠ

4.10.2017

Leopoldov

celá obec

od 9:00 do 11:00

oprava poruchy

29.9.2017

Trnava

časť ul.Linčianska

8:00-12:00

porucha na hlavnom potrubí

28.9.2017

Trnava

Stromová + okolité ulice

12:00 - do odstránenia

havaríjna porucha

27.9.2017 a 28.9.2017

Madunice

časť Hollého ulice , Elektrárenská a Železničná ulica

22:30 ( 27.9.2017) do odstránenia poruchy 28.9.2017

havarijná porucha

28.9.2017

Sokolovce

Hlohovecká ulica

8:30-10:30

oprava poruchy

27.9.2017

Dolný Lopašov

Väčšina obce od č.151

9:30-10:30

porucha na  navŕtavacom páse

27.9.2017

Trnava - časť Modranka

Dedinská, Sereďská, I. Krasku

08:00 - do odstránenia poruchy

porucha na hlavnom potrubí

27.9.2017

Trnava

Trnava, Ľ.Podjavorinskej 10,11,12

8:00-12:00

odstraňovanie poruchy na prípojke

medzi 5:00-8:00 bude voda pustená
26.9.2017

Trnava

Trnava, Ľ.Podjavorinskej 10,11,12

9:00-14:00,20:00-5:00 (27.9.2017)

porucha na prípojke

 medzi 14:00-20:00 bude voda pustená
26.9.2017

Piešťany

Teplická ulica - sídlisko Pentagon

8:00-13:00

oprava havarijnej poruchy

23.9.2017

Trnava

B.Smetanu, Lomonosová, Bottová, časť Kornela Máru + priľahlé ulice

15:45 - do odstránenia poruchy

havaríjny stav

22.9.2017

Trnava

B.Smetanu, Lomonosová, Bottová, časť Kornela Máru + priľahlé ulice

9:30-do odstránenia

Oprava poruchy

21.9.2017

Leopoldov

Zahradnícka

09:00-12:00

Oprava poruchy

19.9.2017

Trnava

Ustianska ulica

9:00-12:00

budovanie ostrého prepoja na potrubí

14.9.2017

Koplotovce

od kostola po koniec obce smerom na Piešťany

08:00 - 11:00

odstraňovanie poruchy

13.9.2017

Piešťany

Vrbovská cesta

08:30 - 12:30

odstraňovanie vzniknutej poruchy

odstávka bude najmä v blízkom okolí bistra Paloma
13.9.2017

Leopoldov

celý Leopoldov

od 09:00 do ukončenia poruchy, predpoklad okolo 14:30 hod.

odstraňovanie poruchy na nám. Sv. Ignáca

9.9.2017

Suchá nad Parnou

ul.Stará Hora

14:00 -18:00

Havaríjna porucha na potrubí

8.9.2017

Sokolovce

Piešťanská,Družstevná

10:45 - 13:00

Oprava poruchy

4.9.2017

Trnava

Bratislavská + 9.mája + priľahlé ulice

od 10:30 do odstránenia

havária na potrubí

31.8.2017

Nižná

Hlavná ulica

8:00-10:00

oprava poruchy

25.8.2017

Vrbové

Školská

08:30 - 11:30

Oprava poruchy

23.8.2017

Piešťany

Hviezdoslavova ulica od križovatky s Moyzesovou ul. po križovatku s Furdekovou ul.

11:00-12:00

oprava havarijnej poruchy

17.8.2017

Trnava

ulice Markovičova, Orgovánová, Bratislavská

9:00-14:00

rekonštrukcia siete pred pokládkou novej vozovky

17.8.2017

Trnava

Nerudova ul. č. 14-17

9:00-13:00

cyklická výmena vodomerov

17.8.2017

Chtelnica

Pekelná + Zikmundíkova

08:00 - 12:00

porucha na koncovom hydrante

s cisternou sa zatiaľ neuvažuje
15.8.2017

Trnava

Fándlyho

20:15 -12:00

 

14.8.2017

Piešťany

N.Teslu (časť Kanada)

11:00 - do odstránenia

havaríjna porucha na potrubí

pristavená cisterna
12.8.2017

Piešťany

Staničná ulica - od colného úradu po ŽS

9:00 - do odstránenia poruchy

oprava havarijnej poruchy

pristavená cisterna
8.8.2017

Trnava

Ustianská + priľahlé ulice

10:30-13:00

oprava havaríjnej poruchy

8.8.2017

Chtelnica

Kúria

8:00-14:00

oprava poruchy

6.8.2017 a vlastne aj 7.8.2017

Trnava

Štefánikova

od 6.8.2017 od 21:30 hod. do ukončenia odstraňovania poruchy - predpoklad 7.8.2017 cirka 13:00 hod.

porucha na rozvodnom potrubí pri čísle domu 35

cisterna by hypoteticky mohla byť pristavená v doobedných hodinách dňa 7.8.2017
6.8.2017 a 7.8.2017

Chtelnica

Štúrova, Jilemnického + okolité ulice

od 6.8.2017 od 11:00 do 7.8.2017 14:00 /Voda pustená 6.8.2017 od 18:00 do 19:00/

havarijná porucha

4.8.2017

Piešťany

ulica sv. Cyrila a Metoda

12:15 - 13:00

výmena navŕtavacieho pásu

4.8.2017

Piešťany

od križovatky Vrbovská - Dopravná

po Fy, BK GROUP

08:00 - 14:00

Oprava poruchy

1.8.2017

Vrbové

Sadová

9:15 do 10:15

oprava poruchy

1.8.2017

Veľké Orvište

celá obec

08:00 - 13:00 resp. do odstránenia poruchy

odstraňovanie poruchy na rozvodnom potrubí

28.7.2017

Dobrá Voda

Od č.d. 120 po č.d.250

08:30 -12:30

Oprava poruchy

27.7.2017

28.7.2017

Vrbové

Od križovatký Barcíková - Gen.M.R.Štefánika po MÚ

Pravá strana smer Prašník

od 27.7.2017

16:00

do 28.7.207

do odstránenia poruchy

Havaríjna porucha

Pristavená cisterna  

26.7.2017

Biely Kostol

celá obec

09:00 - 13:00

odstraňovanie 3 porúch v Kamennom Mlyne na privádzači do obce

26.7.2017

Piešťany

D. Tatarku, Hodžova, časť Sládkovičovej po ulicu Školská

08:00 - 12:00

odstraňovanie havarijnej situácie pri moste nad potokom Dubové

24.7.2017

Smolenice

ul. Obrancov mieru, kpt.Nálepku, Baničova, Jahodnícka

17:00-20:00

oprava havarijnej poruchy

24.7.2017

Trnava

Priemyselná a Bulharská

9:45-13:00

havaríjna porucha

24.7.2017

Vrbové

ul Gen.M.R.Štefánika od križovatky so Sadovou ul. po MÚ ( iba jedna strana ulice )

8:30 - 13:00 resp. do odstránenia poruchy

havarijná porucha

21.7.2017

Leopoldov

ul.E Pauloviča

11:00 - 15:00

Oprava poruchy

21.7.2017

Zvončín

celá obec

8:30 do 12:30

porucha na potrubí

19.7.2017

Morvany n.Váhom

Výtocká

19:00 - 4:30

porucha na potrubí

19.7.2017

Trnava

Priemyselná - čiastočná odstávka

10:30-do ukonečnia prác

havaríjny stav

19.7.2017

Trnava

Haulíková

8:30-12:30

oprava poruchy

19.7.2017

Jaslovské Bohunice

Hlavná

8:30-12:30

oprava poruchy

19.7.-20.7.2017

Cífer

celá obec

2 dni

údržba vodného zdroja

cisterny pri DK a na Štadiónovej ulici

17.7.2017

Trnava

Markovičová

9:00-13:00

oprava poruchy

17.7.2017

Dobrá Voda

dom č. 237

9:00-13:00

oprava poruchy

17.7.2017

Piešťany

Sládkovičova, Hodžova ul.

12:00-14:00

oprava poruchy

17.7.2017

Jaslovské Bohunice

Hlavná ulica

9:00-13:00

oprava poruchy

13.7.2017

Chtelnica

Kúria, Šimončiča, Pažitná

11:30 do 14:00

oprava havarijnej poruchy

11.7.2017

Leopoldov

ulica E. Pavloviča

08:00 - 12:00

porucha na DN 300 mm OC

v poli za ČS Sovnaft

11.7.2017

Vrbové

sídlisko 9. Mája (teplárne, kotolňa, práčovňa až po garáže)

08:00 - 13:00

porucha na hlavnom vedení

10.7.2017

Chtelnica

Partizánska ulica

8:00 - 13:00

oprava havarijnej poruchy

pristavená cisterna

8.7.2017

Piešťany

Bratislavská ulica -  od križovatky so Staničnou. ul. po križovatku s Partizánskou ul. 

10:00-14:00

havarijná porucha

pristavená cisterna 

8.7.2017

Trnava

Hajdóczyho ul. + priľahlé ulice

8:30-12:00 resp. do odstránenia poruchy

havarijná porucha

cisterna na Hajdóczyho ul. 

10.7.2017

Trnava

Mikovíniho

7:30 - 14:00

Oprava poruchy

6.7.2017

Vrbové

Sídlisko 9 Mája

08:00 -14:00

Oprava poruchy

Pristavená cisterna

4.7.2017

Piešťany

 Od križovatky Veterná - Lúčná

Po križovatku Dlhá - Rybná

08:00 -14:00

Oprava poruchy

4.7.2017

Madunice

Celá obec

08:30 - 11:00

Oprava poruchy

4.7.2017

Trnava

Hajdóczyho

(časť od č.58 po č.76, č.17)

Legionárska,Jánošíková,Škoská,Lovecká,Pažitná,Kukučínová

08:00 - 12:00

Ostrý prepoj

Hajdóczyho Cukrová

28.6.2017

Trnava

G.Steinera + priľahlé ulice

9:30-12:00

havária na potrubí

27.6.2017

Vrbové

Vinohradnícka po Mikulášsku

08:00 - 14:00 hod. možno skôr

porucha na DN OC 250 mm

26.6.2017

Piešťany

A. Hlinku

od15:00 do ukončenia poruchy

porucha na LT DN 200 mm

žiaľ po úspešnom odstránení poruchy vzniklo nové poškodenie potrubia o cca. 2 metre ďalej

26.6.2017

Piešťany

A. Hlinku

08:00 - do ukočenia, predpoklad 13:00 hod.

porucha na DN 200 mm LT

23.6.2017

Červeník

celá obec

8:00 - 9:00

oprava poruchy

20.6.2017

Moravany nad Váhom

Piešťanská ulica po Inoveckú ul.

8:00-14:00

oprava poruchy

19.6.2017

Trnava

Pavlínska, Halenárska, Veselá,časť Dolné Bašty

7:30-16:00

rekonštrukcia vodovodu

17.6.2017

Vrbové

Vinohradnícka

08:00 - do ukončenia prác

porucha na rozvodnom potrubí DN 300 mm

15.6.2017

Sokolovce

križovatka Piešťanská-Dlhá a križovatka Piešťanská-Hlohovecká

11:45-do odstránenia

havaríjna porucha na potrubí

15.6.2017

Piešťany

Stromová ulica

8:00-14:00

oprava havarijnej poruchy na DN 300

14.6.2017

Piešťany

Hlboká ulica od križovatky s Veternou ul. po Bowling centrum

8:00-10:00

porucha na páse

12.6.2016

Veľké Kostolany

časť obce od potoka smerom k OÚ

09:00 - do odstránenia poruchy

Havarijná porucha

12.6.2017

Piešťany

Sládkovičova od križovatky s Hollého ul. po križovatku so Školskou ulicou + Záhradná ulica

8:00 do 12:00

oprava poruchy

9.6.2017

Piešťany

Pod Párovcami od križovatky s Valovou ul. po križovatku s ul.Sv.Cyrila a Metoda

8:00-13:00

havarijná porucha

8.6.2017

Dolný Lopašov

Od bytoviek  po koniec dediny

08:30 - 12:00

oprava poruchy

7.6.2017

Trnava

Kopánkova ulica

8:00-11:00

oprava poruchy

7.6.2017

Trnava

Kapitulská, Muzejná ul

8:00-12:00

oprava poruchy

6.6.2017

Trnava

Kapitulská,Halenárska ul.

7:30-12:00 resp. do odstránenia poruchy

havarijná porucha

cisterna pri hoteli Phoenix

5.6.2017

Boleráz + Dolná Krupá

celá obec

19:00 - 23:30

porucha na vodojeme

odstránené cirka o 23:30 hod.

2.6.2017

Dolný Lopašov

polovica obce

0:00 do 11:00

havarijná porucha

1.6.2017

Krakovany

Južná ulica

9:00 do 10:00

porucha na páse

31.5.2017

Dolný Lopašov

polovica obce

9:00 do 12:00

oprava poruchy

30.5.2017

Chtelnica

celá obec

9:00-11:00

oprava poruchy

26.5.2017

Trnava

Špačinská cesta od križovatky s Bučianskou po Obchodnú akadémiu, Oblúková ul., Okružná ul. + priľahlé ulice

5:00 - 12:00 resp. do ukončenia poruchy

havarijná porucha

25.5.2017

Rakovice,Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany

možné výpadky v zásobovaní vodou

8:00-14:00

oprava poruchy na DN 600

23.5.2017

Ratnovce

pri futbalovom ihrisku ( cca 20 domov )

12:30-14:00

Prípojka

19.5.2017

Piešťany

Priemyselná 6 Fy.Empíria

08:00-14:00

Oprava poruchy

18.5.2017

Veselé

časť obce - dve ulice

10:30 do 12:00

Oprava poruchy

18.5.2017

Trnava

časť ul.J.Bottu

od križovaty J.Bottu - Študenská

po križovatku J.Bottu - Sládkovičová

11:00 - 14:00

Oprava poruchy

15.5.2017

Dolný Lopašov

 časť dediny

 9:00 do 11:00

porucha na potrubí

11.5.2017

Trnava

Trojičné námestie

9:00 do 11:00

havarijná porucha

11.5.2017

Trnava

Nerudova, Jiráskova, Generála Goliana

8:00 do 12:00

Porucha v armatúrnej šachte.

10.5.2017

Madunice

celá obec

09:00 - 11:00

ostrý prepoj

4.5.2017

Trakovice

časť obce cca 30 domov

4.5.2017 od 9:00 do 5.5.2017 do 12:00

havarijná porucha

pustená voda: 4.5.2017 od 15:00 do 16:00 a od 18:00 do 19:00. 5.5.2017 od 6:00 do 7:00

4.5.2017

Dolný Lopašov

jedna ulica

9:30 do 11:30

havarijná porucha

2.5.2017

Trnava

Halenárska, Veselá, Dolné Bašty, Dolnopotočná

11:30 - 14:00

súvisí s rekonštrukciou vodovodu

25.4.2017

Jaslovské Bohunice

Sídlisko, škola , kultúrny dom

8:30 - 14:00 resp. do odstránenia poruchy

havarijná porucha

26.4.2017

Trnava

Halenárska od križovatky Dolnopotočná po križovatku Dolné Bašty

8:00 do 12:00

Plánovaná rekonštrukcia vodovodu.

25.4.2017

Trnava

Halenárska od City Arény po múzeum, Dolné Bašty, Muzejná

8:00 do 12:00

Plánovaná rekonštrukcia vodovodu.

Pristavená cisterna pri hoteli Fénix.

24.4.2017

Trnava

Vajslova

8:00 do 10:30

Oprava havarijnej poruchy.

21.4.2017

Chtelnica

Dolná

9:00 - 11:00

oprava poruchy

19.4.2017

Sokolovce

Hlohovecká

od 9:00 do 11:00

oprava poruchy

18.4.2017

Opoj

Križovany nad Dudváhom

Vlčkovce

Celé obce

08:00 -22:00

Realizácia nevyhnutných  úprav na verejnom vodovode

Náhradné zásobovanie zabespečené cisternami

13.4.2017

Pieštany

križovatka Bratislavská-Vrbovská až po križovatku Bratislavská-Teplická

8:00 - 9:00

rušenie prípojok

12.4.2017

Chtelnica

Štúrová

9:00 - 10:00

oprava poruchy

12.4.2017

Sokolovce

Hollého ul

8:45 - 9:45

oprava poruchy na páse

4.4.2017

Trnava

Halenárska, Veselá, Paulínska, Dolné Bašty, Dolnopotočá, Haulíková a Kapitulská

13:15 - do odstránenia

oprava poruchy

4.4.2017

Chtelnica

ul.Pekelná

09:00 - 10:00

Oprava poruchy

31.3.2017

Chtelnica

celá obec okrem Kúrie

8:30 - 10:30

Porucha na páse.

30.3.2017

Pieštany

Winterova ul.

8:30 - 13:00

Porucha na potrubí

cisterna sa bude pohybovať po Winterovej ulici

29.3.2017

Trakovice

celá obec

12:00 - 18:00

výmena sekčných uzáverov v armatúrnej šachte pre obec

cisterna bude pristavená pri ZŠ s MŠ

28.3.2017

Chtelnica

Tehliarska

09:00 - 12:00

odstraňovanie poruchy na rozvodnom potrubí

28.3.2017

Krakovany

Južná

09:00 - 12:00

odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí

27.3.2017

Trnava

Zelenečská, Mýtna, Markovičová, Fr. Kráľa, 9. Mája, Kozácka, Gorkého, časť Bratislavskej

08:00 - do ukončenia, predpoklad 12:00

porucha na páse

odstraňovanie poruchy pri LIDL na ulici Zelenečskej
24.3.2017

Moravany nad Váhom

od jazera Striebornica po Výtoky

8:00-9:30

výmena vodomeru

22.3.2017

Trnava

Dolnopotočná, Hornopotočná, Halenárska, Pavlínská, Kapitulská

Nepravidelné odstávky dodávky vody do ukončenia rekonštrukcie.

Rekonštrukcia Halenárskej ulice.

22.3.2017

Trnava

Tamaškovičova + okolité ulice

8:00 do 11:30

havarijná porucha

21.3.2017

Trnava

Halenárska, Paulínska

8:00-14:00

oprava vodovodu Halenárska

14.3.2017

Chtelnica

Kúria

10:00-14:00

oprava poruchy

14.3.2017

Pieštany

Staničná

8:30-13:00

oprava poruchy na potrubí

8.3.2017

Trnava

Nová ulica + priľahlé obchodné priestory

16:00 - do odstránenia poruchy

havarijná porucha

bude pristavená cisterna
8.3.2017

Chtelnica

celá obec okrem kúrie

10:30 - do odstránenia poruchy

havarijná porucha

7.3.2017

Moravany nad Váhom

Vážska

09:30 - 13:00

zlomené hrdlo rozvodného potrubia

7.3.2017

Piešťany

Veterná

09:45 - 10:45

výmena pásu

7.3.2017

Chtelnica

Kúria

09:00 - 12:00 (predpoklad ukončenia prác)

oprava uzáveru

6.3.2017

Moravany nad Váhom

Južná

09:00 - 12:00 (predpokladaný čas ukončenia)

porucha na rozvodnom potrubí

s cisternou sa neuvažuje
3.3.2017

Cífer

celá obec

14:00 - odstránenia poruchy

Porucha čerpadla vo vrte.

Pristavené cisterny pred OÚ.
8.3.2017

Trnava

Dolnopotočná,Paulínska, Dolné Bašty

8:00-14:00

Plánovaná oprava na sieti

Pristavená cisterna pred OD Balakovo
28.2.2017

Moravany nad Váhom

Krížna ulica

10:00-11:00

Oprava poruchy

27.2.2017

Trnava

ulice Paulínska, Trhová

8:30-13:00

Oprava poruchy

27.2.2017

Banka

ulice Topolčianska,Bananská,Dominova + hosp.časť SLK

8:30-13:00

Oprava poruchy

24.2.2017

Piešťany

Kláštorská ulica

8:00 do 12:00

Oprava poruchy

24.2.2017

Trnava Modranka

Sereďská cesta

8:00 do 12:00

Oprava poruchy

23.2.2017 -24.2.2017

Dechtice

Hlavná ul. medzi Námestím a odbočkou na D.Vodu

23.2.2017 od 21:30

24.2.2017 do odstránenia havárie  

Oprava poruchy

23.2.2017

Piešťany

ul.Orviský Kút

08:30 - 12:00

Oprava poruchy

23.2.2017

Piešťany

ul.Krížna

08:30 - 12:00

Oprava poruchy

22.2.2017

Banka

Bananská ulica

8:30-13:00

porucha na hlavnom potrubí

21.2.2017

Piešťany

D.Tatarku + časť Krajinskej ulice smerom do mesta

8:30-13:00

porucha na hlavnom potrubí

20.2.2017

Borovce

cca 50 domov

6:30 - 12:00 resp.do odstránenia poruchy

oprava havarijnej poruchy

20.2.2017

Hrnčiarovce nad Parnou

ulice Mostová,Krátka,Cíferská

6:30-11:00 - resp. do odstránenia poruchy

oprava havarijnej poruchy

20.2.2017

Dolné Dubové, Paderovce, Radošovce, Jaslovské Bohunice

 

9:00 - 12:00

Oprava sekčného uzáveru na trati v Dolnom Dubovom

17.2.2017

Dobrá Voda

Školská ulica

10:00 - 12:00

Oprava poruchy.

16.2.2017

Piešťany

Žilinská, pri letisku

11:00 - 15:00

Oprava havarijnej poruchy.

13.2.2017

Piešťany

Bodona

09:00 -13:00

Oprava poruchy

11.2.2017

Horné Otrokovce

15 domov okolo domu č.170

21:00 do 12.2.2017 do 12:00

Oprava poruchy

22.2.2017

Borovce, Kocurice

celá obec

8:00 do 14:00

Oprava poruchy.

8.2.2017

Piešťany

Holubyho

08:30 -13:00

Oprava havarijnej poruchy.

8.2.2017

Trnava

J.Bottu + priľahlé ulice

08:30 - 12:30

Oprava havarijnej poruchy.

8.2.2017

Paderovce, Radošovce, Jaslovské Bohunice

celá obec

12:00-16:00

Výmena ventilu na potrubí pri Dolnom Dubovom pitná voda v cisterne

7.2.2017

Trnava

Vodná + priľahlé ulice

08:00-10:00

Oprava havarijnej poruchy.

6.2.2017

Piešťany

A.Hlinku 101, OD Kocka, Lipová ulica

8:30-14:00

havarijná porucha cisterna s pitnou vodou bude pristavená

5.2.2017

Piešťany

sídlisko N.Teslu

9:30-17:00 resp.do odstránenia poruchy

havarijná porucha  cisterna s pitnou vodou sa bude pohybovať po sídlisku

1.2.2017 a 2.2.2017

Horné Otrokovce

celá obec

9:00 do 11:00, 12:00 do 15:00, 17:00 do 19:00, 21:00 do 05:30

oprava poruchy na hlavnom potrubí

1.2.2017

Piešťany

Jachtárska, 4 odberné miesta

9:00 do odstránenia poruchy

oprava poruchy

1.2.2017

Piešťany

Ovocná

8:00 do odstránenia poruchy

havarijná porucha

pristavená cisterna

31.1.2017

Šelpice

časť obce

11:00 do 13:00

havarijná porucha

31.1.2017

Vrbové

ulica Oslobodenia

 

havarijná porucha

30.1.2017

Piešťany

časť Robotníckej ul. ( od križovatky s Kúpeľnou ul. po križovatku s Rybnou ul. )

11:00-15:00

havarijná porucha

30.1.2017

Trnava

Zelenečská, Kozácka, G. Steinera, Konvalinková, Nevädzová, Fr. Kráľa

08:00 - 13:00

predpokladaný termín

porucha na rozvodnom potrubí v križovatke Zelenečskej s G. Steinera

26.1.2017

Trnava

Západná, Osvaldova, Cyrila Metoda, Kocelova, Poľná, časť Ružindolská

8:00 do 13:00

havarijná porucha

30.1.2017

Trnava

Gorkého, Bratislavská, Stromová

8:00 do 15:00

plánované odstránenie poruchy

25.1.2017

Hrnčiarovce nad Parnou

Kostolná + priľahlé ulice

8:00 do 13:00

havarijná porucha

25.1.2017

Dolná Krupá

Horný chríb + priľahlé ulice

8:00 do 13:00

havarijná porucha

24.1.2017

Horné Otrokovce

ulica pri kostole

od 24.1.2017 17:00 do odstránenia poruchy

voda pustená 25.1.2017 od 16:00 do 17:00 a od 20:00 do 22:00

havarijná porucha

25.1.2017

Piešťany

Krajinská 46, 48, 50, 52

8:00 do 14:00

havarijná porucha

24.1.2017

Paderovce

ulice okolo kostola

8:30 do 13:30

havarijná porucha

24.1.2017

Trnava Modranka

Dedinská + priľahlé ulice

8:30 do 13:30

havarijná porucha

23.1.2017

Piešťany

Dlhá ulica v úseku od križovatky s Kúpeľnou ul. po križovatku s Rybnou ul.

10:00-13:00

havarijná porucha

23.1.2017

Brestovany

Rošlimska ul.

8:30-13:00

havarijná porucha

22.1.2017

Dolné Otrokovce

odstavených cirka 10 - 12 v okolí domu s číslom 78 a 79

od 22.1.2017 11:00 do 23.1.2017 ukončenia prác cirka 11:00 hod.

spozorovaný výver vody - veľká mláka medzi domami s číslom 78 a 79

s cisternou sa neuvažuje kvôli mrazom

21.1.2017

Vrbové

Fraňa Kráľa, Komenského

od 20.1.2017 22:00 do 21.1.2017 17:00

porucha na rozvodnom potrubí v ulici Komenského pri 2. ZŠ

s cisternou sa neuvažuje kvôli mrazom

18.1.2017

Trnava

Parašutistov, Stavebná, Olympijská, Rovná, ZŠ na Námestí učeného Tovarišstva, Mestská plaváreň

9:00 do 14:00

Oprava havarijnej poruchy.

18.1.2017

Dechtice

časť obce

9:00 do 13:00

havarijná porucha

13.1.2017

Hrnčiarovce nad Parnou

ul. Sv.Martina

13:00-18:00

havarijná porucha

13.1.2017

Madunice

Veľká ulička (Časť)

10:00-14:00

Oprava havarijnej poruchy.

12.1.2017

13.1.2017

Piešťany

A.Hlinku 61, 62, 63 - oproti klzisku

23:00 do odstránenia poruchy

Oprava havarijnej poruchy.

pristavená cisterna 13.1.2017 od 5:30
12.1.2017

Vrbové

Hviezdoslavova,Hrabinská

09:00 - 12:00

Oprava havarijnej poruchy.

11.1.2017 a 12.1.2017

Vrbové

Štefánikova ul. na strane Technických služieb ( cca 20 domov)

11.1.2017 od 20:00 do 12.1.2017 do odstránenia poruchy

Havarijná porucha

11.1.2017

Vrbové

Hviezdoslavova

12:00 do 16:00

Oprava havarijnej poruchy.

10.1.2017

Trnava

Tehelná 6 ( oproti výmenničke ) + sídlisko Družba

14:30- do odstránenia poruchy

havarijná porucha

jedna cisterna pristavená v objekte MŠ v Jame, druhá cisterna sa bude pohybovať medzi ulicami Starohájska a V.Clementisa
10.1.2017

Horné Otrokovce

Hlavná cesta + ulica na Dolné Otrokovce

10:00-13:00

oprava poruchy

10.1.2017

Vrbové

Školská ul.

8:30-14:00

oprava poruchy na Hviezdoslavovej ulici

9.1.2017

a

10.1.2017

Trnava

Tehelná ul. + sídlisko Družba

do 10.1.2017 ( do odstránenia poruchy )

oprava havarijnej poruchy

cisterna pristavená v objekte MŠ v Jame 
9.1.2017

Banka

Inovecká ul.

7:30 - 13:00 ( predpoklad )

havarijná porucha

8.1.2017

Brestovany

Lovčická

od 8.1.2017 10:30 do 9.1.2017 cirka 11:30 (ukončenia prác na poruche)

porucha na rozvodnom potrubí

8.1.2017 v čase od 16:00 do 18:00 hod. bude dodávka vody obnovená na vytvorenie si zásob
3.1.2017

Jaslovské Bohunice

celá obec

12:00-15:00

Oprava havarijnej poruchy

3.1.2017

Trnava

Ustianska ulica

8:00-12:00

Oprava havarijnej poruchy