Výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2015"

tavos web 030Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám prináša výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2015".

Čítať celý článok...

Svetový deň vody 2015 - bezplatné vyšetrenie vody

Svetový deň vody (World Water Day) v roku 2015 má motto „Voda a udržateľný rozvoj“ - je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy.

Čítať celý článok...

Cena vodného a stočného pre rok 2015

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje všetkým svojim klientom, že od 1.1.2015 sú schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nasledovné ceny:

Čítať celý článok...

Oznam - odstávka vody v obci Hrnčiarovce

vykricnik iconOznamujeme Vám, že z dôvodu investičnej akcie mesta Trnava v spolupráci z FY VION Zlaté Moravce je naplánovaná odstávka vody v Obci Hrnčiarovce n/Parnou na dnes 11.11.2014 v čase od 09:00 – 13:00 hod.

Dôvod odstávky - prekládka vodovodného potrubia na okružnej križovatke pri FY Johns Manville Slovakia.

Ďakujeme za pochopenie.

SEPA inkaso

sepa-logo

Postup pri založení nového mandátu založenom po 1.2.2014, resp. po 1.7.2014:

 1. Zákazník predloží doklad o zriadení bankového účtu, doklad totožnosti a obchodnú zmluvu s TAVOSom
 2. Pracovník odbytu TAVOSu zadá potrebné údaje v zmysle známych pravidiel do systému USYS.net (spôsob úhrady, UMR, IBAN, CID, dátum platnosti, dátum podpisu),
 3. Pracovník odbytu TAVOSu vytlačí zo systému USYS.net 2x originál mandátu pre SEPA inkaso,
 4. Zákazník podpíše mandát pre SEPA inkaso a ponechá si 1x originál,
 5. Pracovník odbytu TAVOSu preberie 1x originál mandátu pre SEPA inkaso a odovzdá ho na GR PN pre centrálnu evidenciu saldokontistke TAVOSu a tá ho založí do archívnej evidencie,
 6. Zákazník pre vytvorenie tzv. súhlasu s inkasom, oznámi svojej banke získanie mandátu od TAVOSu alebo samostatne si tento súhlas nastaví podľa bankových podmienok cez internetbanking.

Čítať celý článok...

Dôležité čísla

Poruchová služba (Nonstop):

033 / 59 66 182

Užitočné kontakty

Zákaznícke centrum Trnava

 • 033/ 59 66 405
 • 033/ 59 66 213
 • 033/ 59 66 215

Zákaznícke centrum Piešťany

 • 033/ 59 66 166
 • 033/ 59 66 165

e-mail: reklamacie@tavos.sk