SEPA inkaso

sepa-logo

Postup pri založení nového mandátu založenom po 1.2.2014, resp. po 1.7.2014:

  1. Zákazník predloží doklad o zriadení bankového účtu, doklad totožnosti a obchodnú zmluvu s TAVOSom
  2. Pracovník odbytu TAVOSu zadá potrebné údaje v zmysle známych pravidiel do systému USYS.net (spôsob úhrady, UMR, IBAN, CID, dátum platnosti, dátum podpisu),
  3. Pracovník odbytu TAVOSu vytlačí zo systému USYS.net 2x originál mandátu pre SEPA inkaso,
  4. Zákazník podpíše mandát pre SEPA inkaso a ponechá si 1x originál,
  5. Pracovník odbytu TAVOSu preberie 1x originál mandátu pre SEPA inkaso a odovzdá ho na GR PN pre centrálnu evidenciu saldokontistke TAVOSu a tá ho založí do archívnej evidencie,
  6. Zákazník pre vytvorenie tzv. súhlasu s inkasom, oznámi svojej banke získanie mandátu od TAVOSu alebo samostatne si tento súhlas nastaví podľa bankových podmienok cez internetbanking.

Čítať celý článok...

Výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2014"

tavos web 030Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám prináša výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2014".

Čítať celý článok...

Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody

wwwd-logoSvetový deň vody (World Water Day) v roku 2014 má motto „VODA a ENERGIA“ - je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy.

Čítať celý článok...

Zrušenie MO Hlohovec - oznam

info iconTrnavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom týchto obcí:

Červeník, Madunice, Žlkovce, Ratkovce, Horné Otrokovce, Dolné Otrokovce, Koplotovce, Leopoldov, Tekolďany,

že dňa 24. 05. 2013 končí činnosť montérsky obvod Hlohovec, Bernolákova 2.

Od tohto dňa budú všetky stránky vybavované na Závode Trnava, Ulica Fr. Kráľa 1.

(Poruchová služba NONSTOP - dispečing: 033 / 59 66 182)

Svetový deň vody - výsledky skúšok vzoriek

Svetový deň vody (World Water Day) je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Po prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN V brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava  tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou, tohto roku vedený pod heslom "Medzinárodný rok vodnej spolupráce".

Výsledky skúšok vzoriek vody nájdete tu.

Čítať celý článok...

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi sú vedené bankové spojenia:

Platby prevodným príkazom

Banka: Prima banka, a.s.,

IBAN: SK21560000000052 2713 6001,

BIC(SWIFT): KOMASK2X

Platby inkasným príkazom

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Dôležité čísla

Poruchová služba (Nonstop):

033 / 59 66 182

Kontaktné čísla

Kontaktné čísla hľadajte v sekci

Zákaznícka zóna - Kontakty a adresy

Ústredňa PIEŠŤANY (07:00 - 15:00 hod.)

033 / 59 66 101 (102)

Ústredňa TRNAVA (07:00 - 15:00 hod.)

033 / 59 66 211