Dôležitý oznam

voda kohtikZ dôvodu odstraňovania viacerých porúch na vodovodnej sieti a realizácie nevyhnutných technických opatrení s cieľom zabezpečiť nepretržité zásobovanie obyvateľstva mesta Piešťany pitnou vodou, došlo k zhoršeniu senzorických vlastností vody – ku zákalu, ktorý však nemá vplyv na jej kvalitu, voda je naďalej vhodná na pitné účely.

Za uvedené sa spotrebiteľom ospravedlňujeme. V súčasnej situácii odporúčame neprať svetlú bielizeň.

Ročné úhrny zrážok pre rok 2018

SHMU logoSlovenský hydrometeorologický ústav stanovil lokálne ročné úhrny zrážok v nasledovných lokalitách (je to priemer úhrnov z rokov 2013 - 2017):

Lokalita Úhrn atmosferických zrážok (mm)
Trnava 448,2
Piešťany 470,5
Vrbové 444,1
Leopoldov 456,3
Dechtice 470,6
Ružindol 448,2
Biely Kostol 448,2
Madunice 450,0
Špačince 449,6
Zeleneč 402,8

Vodomer a zima

vodomerV zimnom období by si majitelia rodinných domov, chát a chalúp mali nájsť čas a pripraviť vodomerné šachty a vodomery na zimu. Predchádzať problémom je vždy výhodnejšie, ako ich následne riešiť a to platí i v tomto prípade. Najčastejšou poruchou, ktorá spája zimu a vodomery je ich prasknutie vplyvom mrazivého počasia. Problém zamrznutia vodomeru sa najčastejšie vyskytuje v chatových a záhradkárskych oblastiach, kde sa majitelia v zime toľko nezdržiavajú, „pozabudnú“ vypustiť vodu z vodovodného systému a vodomery a vodomerné šachty zabezpečiť proti nepriaznivému počasiu.

Čítať celý článok...

Výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2017"

tavos web 030Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám prináša výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2017".

Limit podľa NV SR č. 354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v ukazovateli dusičnany je 50 mg/l.

Tabuľka výsledkov skúšok v ukazovateli dusičnany a celková tvrdosť vody.

Výkon skúšok bol vykonaný dňa 23.3.2017

STIAHNUŤ: Výsledky skúšok - dusičnany a tvrdosť vody

 

Svetový deň vody 2017 - bezplatný rozbor vody

WWDSvetový deň vody (World water day) je vhodnou príležitosťou k prijímaniu opatrení na boj s nedostatkom vody. Aj napriek obrovskému pokroku, v súčasnosti žije viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode.

Čítať celý článok...

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Zmena otváracích hodín

Oznamujeme Vám zmenu otváracích hodín na Zákazníckych centrách v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda: 07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 4 hostí